Centrum badawczo-rozwojowe

Centrum badawczo-rozwojowe NVT w Białymstoku działa od 2016r. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w obszarach IoT oraz AI.  W ramach realizowanych projektów tworzymy m.in. system detekcji mikroorganizmów, w oparciu o analizę zdjęć mikroskopowych. Tworzone oprogramowanie pozwoli stwierdzić, czy w badanej próbce znajdują się mikroorganizmy takie jak grzyby, bakterie i pleśnie, a także  określić ich ilość oraz zgodność z normą.

Realizacje możliwe są dzięki bliskiej współpracy z renomowanymi uczelniami:

 

Uniwersytet Warszawski    Politechnika Łódzka

 

 

 

Politechnika Gdańska      Politechnika Białostocka

 

 

 

 

 

Instytut Medycyny Wsi     Uniwersytet Rzeszowski