Dotacje na innowacje

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego realizację
procesów biznesowych FMS Media z Partnerami

 

Nazwa Beneficjenta:            NVT SP. z o o. (dawniej FMS Sp. z o o.)
Wartość projektu:                1150 000 PLN
Udział Unii Europejskiej:   684 250 PLN
Okres realizacji:                    01.07.2014 – 30.06.2015

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO