INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NVT Sp. z o.o.                                                                                                                                                         Warszawa, dnia 28.06.2017
Karola Miarki 13
01-496 Warszawa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NVT Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 1/05/2017/1.1.1 roku zostało zakończone.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone przez:

  • na I zakres wykonania prac B+R: oferta złożona przez Uniwersytet Warszawski
  • na II zakres wykonania prac B+R: oferta złożona przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.