Zapytaj o wycenę


Przetwarzanie sygnałów jest ściśle związane z działaniami każdego operatora.
Sygnały w sieciach 3G/GSM w większości przypadków są zbierane w postaci próbek i formowane jako ASN.1 strumienie danych do dalszej obróbki.

Wiele CDR’ów jest duplikowanych w trakcie procesu ponieważ wiele aplikacji wykorzystuje te same dane do realizacji różnych aplikacji biznesowych.

Przetwarzanie zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość a co ważniejsze,
generuje dodatkowe koszty związane z wydzielaniem i przygotowywaniem odpowiednich strumieni danych.

cdrproxy

Więcej Informacji

CDR-Proxy pozyskuje wszystkie strumienie z danych źródłowych. Nie ma konieczności duplikowania strumieni ponieważ CDR Proxy przygotowuje dane i dystrybuuje je do aplikacji biznesowych.

Największe korzyści dla Operatora

  • ograniczenie kosztów multiplikowania CDR’ów
  • ograniczenie wymaganej przepustowości do transmitowania strumieni danych.

Przykładowe statystyki dla średniej wielkości Operatora:

  • INAP – 90% powielanych CDR’ów
  • MAP – 12% powielanych CDR’ów

Wdrożenie CDR-Proxy powoduje znaczące finansowe oszczędności w zakresie od 25 do 45% (w zależności od specyfiki Operatora). Warto zauważyć że w każdej godzinie przetwarzane są miliony CDRów.

Wydajność systemu

  • do zapewnienia pełnej redundancji i wydajności pozwalającej obsługiwać ruch potrzebne jest zastosowanie tylko dwóch serwerów M-S
  • jeden serwer jest w stanie przetwarzać wszystkie informacje
  • wspierana jest również konfiguracja active-active

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt?

Skontaktuj się z nami

Lub zadzwoń:

+48 22 638 03 03