doPodpisu


Opis

Platforma do efektywnego zarządzania dokumentacją.

Platforma powstała dla wszystkich, którym zależy na bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu dokumentacją z wykorzystaniem ich cyfrowego obiegu oraz e-podpisów.

Platforma umożliwia podpisywanie dokumentów certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem kwalifikowanym, certyfikowaną pieczęcią firmową, certyfikowanym podpisem zaawansowanym.