E-Learning

Projektujemy i tworzymy platformy edukacyjne będące wirtualnym środowiskiem  umożliwiającym nauczanie i naukę zdalną w oparciu o rozbudowaną bibliotekę materiałów dydaktycznych.

Interaktywna platforma  edukacyjna jest wykorzystana w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkoły i nauczycieli korzystających z systemu (w ramach zajęć online w wirtualnych klasach, z wykorzystaniem interaktywnych tablic), jak i bezpośrednio przez uczniów w ramach samodzielnej nauki.

Możliwość tworzenia własnych materiałów do lekcji jest jednym z podstawowych założeń systemu, a obejmuje zarówno pojedyncze zadania, jak i pełne e-coursebooki.

Platforma przeznaczona jest dla kilku grup docelowych, które mogą realizować swoje role, zarabiać z wykorzystaniem platformy lub korzystać odpłatnie z usług i produktów oferowanych w wirtualnej szkole, w tym:

  • nauczanie indywidualne online dowolnego przedmiotu dla osób prywatnych obejmujące relację nauczyciel – uczeń,
  • nauczanie osób prywatnych dowolnego przedmiotu w ramach zajęć online obejmujące relacje nauczyciel – uczniowie, system – uczeń,
  • sprzedaż podręczników w formie e-coursebooków i kursów przez wydawnictwa poszukujące nowych kanałów dystrybucji swoich treści.

    Formularz Kontaktowy

    Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt? Skontaktuj się z nami!
    Zapytaj o ofertę lub umów bezpłatną konsultację!