Warsztaty i projektowanie

Projektowanie i warsztaty brainstorm

Wspólnie wytyczamy drogę do sukcesu

Celem przeprowadzenia warsztatów jest zrozumienie istoty Twojego projektu oraz wszystkich składających się nań elementów i procesów.

Przekazanie wiedzy na temat projektu oraz rozpoznanie i wyeliminowanie wszelkich przeszkód tak, aby można było wiarygodnie oszacować koszty i czas realizacji, a warunki jakie należy spełnić aby projekt jak najszybciej się rozwijał.


Kreatywne idee

Daj się zaskoczyć naszymi pomysłami

Analiza problemów

Skuteczne rozwiązywanie przeszkód

Doświadczenie zespołu

Poznaj nasze podejście

Przejrzysty plan

Aby nic nie zdołało Cię zaskoczyć

Kreatywna burza mózgów

Analiza wszystkich aspektów projektu jest naprawdę konieczna, abyśmy dokładnie rozumieli Twoje potrzeby i cele, które chcesz osiągnąć. Wtedy nasza wiedza ekspercka i doświadczenie będą mogły być najlepiej wykorzystane, a Tobie zapewnią osiągnięcie sukcesu.

Podczas warsztatów, wspólnie z biznesem tworzymy listę niezbędnych funkcjonalności.
Po weryfikacji wyników warsztatów, dostępnych danych i analizie wymagań rekomendujemy zakres prac, architekturę techniczną rozwiązania oraz stack technologiczny, które najlepiej sprawdzą się w Twoim projekcie.
Na tej podstawie powstanie dokumentacja techniczna, backlog projektu oraz makiety UX.