Rozwiązania w chmurze

Rozwiązania w chmurze

Skalowanie i high availability

Projektujemy, wdrażamy i optymalizujemy skalowalne rozwiązania w oparciu o usługi chmurowe AWS, Azure, OVH.

Rekomendujemy odpowiednią architekturę i technologię, tak by dopasować stopień zaawansowania i funkcje do realnych potrzeb i etapu rozwoju systemu klienta.


AWS

Azure

OVH

Rozwiązania chmurowe

Wspieramy proces przenoszenia danych, aplikacji lub innych elementów biznesowych z infrastruktury fizycznej organizacji do chmury, lub przenoszenia danych od jednego dostawcy chmury do drugiego.

Właściwie przeprowadzona migracja do chmury dostarcza wielu korzyści: wyższą skalowalność, ogromne możliwości obliczeniowe, elastyczność, brak problemów w utrzymaniu serwerów, nieograniczona pojemność, optymalizację kosztów oraz przede wszystkim bezpieczeństwo.