CRM Plus Energia

CRM Plus Energia


Opis
  • 0
  • 10 maja 2022

System CRM PLUS ENERGIA służy do kompleksowego rozliczania dostaw energii do klientów firmy. System umożliwia dodawanie i zarządzanie projektami, budynkami, najemcami, licznikami oraz taryfami. Administrator systemu ma możliwość konfigurowania taryf dystrybucyjnych OSD oraz generycznych parametrów (np. stopa procentowa dla noty odsetkowej).

Odczyty z poszczególnych liczników są importowane do systemu masowo lub wprowadzane ręcznie. Na podstawie odczytów, obliczane jest zużycie miesięczne poszczególnych najemców. Wartości z odczytów i stawki zdefiniowane w taryfie najemcy są podstawą do wystawienia faktury VAT.  Oprócz modułu CRM system posiada takie moduły jak: moduł rozliczeniowy, windykacyjny, kosztowy, oraz raportowy.